Toplumda sosyal dayanışmayı sağlamak için olağan ve olağan üstü (savaş, terör, afet, yangın)  durumlarda ihtiyaç sahiplerine; din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, kültür ve Meseb ayrımı yapılmaksızın mağdur yada muhtaç olduğu tespit edilen bireylere, ailelere, topluluklara, cemiyetlere, ülkelere ihtiyaç duyulan şeyin  zaruretini de dikkate almak suretiyle maddi(Ayni yada Nakdi) veya manevi anlamda her türlü yardımda bulunmak, yardımda bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü maddi manevi yardımda bulunmak..

ASHABI GENÇLİK DERNEĞİ

Daha Detaylı Bilgi

Yardım Hizmetlerimiz

Yardım Hizmetlerimiz

Arama Kurtarma Hizmetleri

Arama Kurtarma Hizmetleri

Kuran Kurslarımız

Kuran Kurslarımız